Free Download Onet – wiadomości, pogoda, sport Mod APK Full Cash

Free Download Onet – wiadomości, pogoda, sport Mod APK Full Cash

Description of Onet – wiadomości, pogoda, sport

WIADOMOŚCI ONET: CZYTAM, SŁUCHAM, #WIEM ZONET!
Szukasz najświeższych wiadomości z kraju i ze świata?
Wybierz najlepszą aplikację z wiadomościami na świecie!
Aplikacja Onet otrzymała nagrodę dla najlepszej aplikacji wprestiżowym konkursie Międzynarodowego Stowarzyszenia MediówInformacyjnych – INMA Global Media Awards 2017 w Nowym Jorku!
Aplikację wyróżniono też nagrodami Mobile Trends Award orazInnovation Award.
Dowiedz się, dlaczego nowy Onet jest tak dobry!

Poznaj funkcje aplikacji ONET:

WIADOMOŚCI
Aktualne informacje, newsy z kraju i ze świata. W aplikacjiznajdziesz również wiadomości lokalne z Twojego regionu, miasta (KRAKÓW, ŁÓDŹ, WARSZAWA, OLSZTYN, WROCŁAW, ,SZCZECIN, BIAŁYSTOK,POZNAŃ, KIELCE, RZESZÓW, LUBUSKIE, W. BRYTANIA I IRLANDIA,KUJAWSKO-POMORSKIE, ŚLĄSK, LUBLIN, TRÓJMIASTO, OPOLE). Fakty, newsyi wiadomości 24h na dobę. Z nami będziesz na bieżąco o każdej porzednia.

POWIADOMIENIA
Dzięki powiadomieniom będziesz zawsze na bieżąco. Wybierz dziedzinyi otrzymuj powiadomienia tylko z nich.

SPORT
Wiadomości i informacje sportowe (Sport Onet, Przegląd Sportowy). Unas sprawdzisz wyniki meczów lub relacje z meczów na żywo.Znajdziesz u nas również informacje z innych dyscyplin sportowych(skoki narciarskie, ufc, boks, żużel, koszykówka,siatkówka…).

BIZNES
Wiadomości i informacje biznesowe z kraju i ze świata (finanse,waluty, firmy).

MOTO
Wiadomości motoryzacyjne z polski i ze świata. Testy i opinieekspertów.

TECHNOLOGIE I GRY
Ciekawostki, testy, informacje ze świata gier, technologii.

POGODA + SMOG
Wiadomości pogodowe – u nas sprawdzisz pogodę, SMOG i jakośćpowietrza w Polsce. Jeśli potrzebujesz więcej to skorzystaj znaszej dedykowanej aplikacji pogodowej.

ROZRYWKA
Film, muzyka, książki, lifestyle, plotki, styl życia, gwiazdy, tv.U nas zobaczysz najnowsze teledyski, zwiastuny nowych filmów,przeczytasz ciekawe poradniki, sprawdzisz recenzje książek.

PROGRAM TV
Sprawdź aktualny program TV i dowiedz się co warto zobaczyć wtelewizji (seriale, filmy, programy rozrywkowe, sport…). Stacje:TVP1, TVP2, TVN, TVN24, POLSAT, TV4, HBO, Canal+, Cinemax, AXN,FOX, TV Trwam, Eurosport, Polsat Sport, Eleven, Discovery, NationalGeographic, Animal Planet, BBC, CNN, MTV, ESKA TV, VIVA, DisneyChannel, Cartoon Network i innych)

HOROSKOP
Spod jakiego znaku zodiaku jesteś? Sprawdź horoskop na nadchodzącytydzień.

KULTURA
Wydarzenia kulturalne w Twoim mieście. Spektakle teatralne ikoncerty w Twojej okolicy.

Funkcja czytania tekstu – „ONET CZYTAJ!”
Powiedz tylko te dwa słowa lub kliknij ikonę w artykule, aaplikacja przeczyta tekst za Ciebie!

WIDGET
Bądź na bieżąco bez wchodzenia w aplikację. Skorzystaj z kilkudostępnych widgetów na ekranie Twojego telefonu lub tabletu.

LOTTO
Sprawdź wyniki losowań: lotto, Mini lotto, Ekstra Pensja, Kaskada,Multi Multi, Super Szansa.

ONET 24
Chcesz wiedzieć, co się dzieje w kraju i na świecie? 
Posłuchaj, conapisali nasi najlepsi dziennikarze. 
Skróty informacyjne wydajemykilka razy dziennie!

ŁATWE WIDEO
Zobacz wideo już z poziomu listy artykułów, albo… oglądaj i czytajjednocześnie.
Oszczędzamy Twój transfer danych. Wideo odtworzy się tylko jeślijesteś w WiFi!

PROGRAMY ONETU
Oglądaj nasze programy na ekranie swojego telefonu lub tabletu –także na żywo!

DAJ ZNAĆ ZNAJOMYM
Ciekawy artykuł? Fajny klip? Udostępnij znajomym na Facebooku,Twitterze lub WhatsAppie!

KUPONY RABATOWE
Włącz funkcję bonów rabatowych i odbieraj powiadomienia opromocjach, gdy tylko znajdziesz się w ich zasięgu!

Dzięki aplikacji szybko i wygodne przejrzysz informacje z portaluOnet oraz partnerskich źródeł, takich jak Newsweek, Forbes, Fakt,Reuters, PAP, Süddeutsche Zeitung, CNN i innych.

To właśnie nowa aplikacja Onet. Pobierz ją dziś i bądź zawsze nabieżąco!ONET NEWS: reading, listening, #WIEM With ONET!
You are looking for the latest news from the country and theworld?
Choose the best application of news in the world!
Application Onet received a prize for the best application at theprestigious International Association of Media Information – GlobalMedia INMA Awards 2017 in New York City!
The application also awarded prizes Mobile Trends Award and theInnovation Award.
Learn why a new Onet is so good!

Meet ONET functions of the application:
 

MESSAGE
Current information, news from the country and the world. Theapplication can also find local news from your region, city(Cracow, Łódź, Warsaw and Olsztyn, WROCLAW,, SZCZECIN, BIAŁYSTOK,POZNAN, Kielce, RZESZOW, LUBUSKIE W. BRITAIN AND IRELAND, officeblocks, ŚLĄSK, LUBLIN, TRI-CITY , OPOLE). Facts, news and news 24hours a day. With us you will be updated about any time ofday.


Notification
With notifications you’ll always be up to date. Select the fieldand receive notifications only from them.

SPORT
News and Sports (Sports Onet Sports Review). We check the resultsof matches or relationships with the live matches. You can alsosell information from other disciplines (jumping, ufc, boxing,speedway, basketball, volleyball …).
 

business
News and business information from the country and the world(finance, currency, company).
 
MOTO
Automotive news with the Polish and the world. Tests andexpert.
 

GAMES AND TECHNOLOGY
Trivia, tests, information from the world of gamingtechnology.
 
Weather SMOG +
Weather news – we check the weather, smog and air quality inPoland. If you need more please use our dedicated applicationweather.
 

Entertainment
Film, music, books, lifestyle, gossip, lifestyle, celebrities, tv.You’ll see the latest music videos, trailers of new movies, readinteresting guides, check book reviews.

TV PROGRAM
Check the current TV program and learn what to see on television(TV series, movies, entertainment, sports …). Stations: TVP1, TVP2, TVN, TVN24, Polsat, TV4, HBO, Canal +, Cinemax, AXN, Fox, TVTrwam, Eurosport, Polsat Sport, Eleven, Discovery, NationalGeographic, Animal Planet, BBC, CNN, MTV, Eska TV , VIVA, DisneyChannel, Cartoon Network and others)


HOROSKOP
Beneath what star sign are you? Check horoscope for the comingweek.
 
CULTURE
Cultural events in your city. Theater performances and concerts inyour area.
 

Text to speech – “ONET READ!”
Tell only those two words or click in the article, and the app willread the text for you!
 
WIDGET
Keep up to date without going into the application. Take advantageof the few available widgets on the screen of your phone ortablet.


Lotto
Check the results of draws: lotto, lotto Mini, Extra Salary,Cascade Multi Multi Super Opportunity.
 
ONET 24
You want to know what’s going on in the country and the world?Listen to what they have written our best journalists. InformationAbbreviations spend several times a day!
 

EASY VIDEO
Video already on the list of articles or … watch and read at thesame time.
We save your data transfer. The video will play only if you are inWi-Fi!
 
program Onet
Watch our programs on the screen of your phone or tablet – andlive!
 

Let friends
Interesting article? Cool clip? Share with your friends onFacebook, Twitter or WhatsAppie!
 
coupons
Enable discount bills and receive notifications of promotions, whenyou come within their reach!
 
With this application, quickly and comfortable you browsedinformation from Onet and partner sources, such as Newsweek,Forbes, fact, Reuters, PAP, Süddeutsche Zeitung, CNN andothers.
 
It is a new application Onet. Download it today and be always up todate!

App Information of Onet – wiadomości, pogoda, sport

App Name Onet – wiadomości, pogoda, sport
Package Name pl.onet.onethd
Version
Rating 4.0 ( 12,838 )
Size 26.4 MB
Requirement Android Varies with device
Updated 2017-12-03
Installs 1,000,000 - 5,000,000

Tags: , , , , ,

Download Ekstraklasa.TV 1.6 Mod APK Full Cash

Ekstraklasa.TV 1.6

Version 1.6

Developer Onet Spółka Akcyjna

Uploaded January 01, 2018 02:51

Filesize 11.5 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *